ترانس جریان CT

ترانس جریان یا ترانسفورمر CT

درباره ترانس جریان چه می دانیم؟

این نوع ترانس که به هدف اندازه گیری و حفاظت شبکه، طراحی گردیده اند یکی از پرکاربرد ترین وسیله هایی است که در شبکه های انتقال نیرو از آن استفاده می گردد.به دلیل بالا بودن جریان در شبکه های انتقال نیرو و همچنین به دلیل بالا بودن ولتاژ نیاز به نمونه برداری جریان از قسمتهای مختلف شبکه می باشد که ترانس جریان به خوبی این وظیفه را انجام می دهد. ترانس جریان به خوبی می تواند جریان های بالا را به حدود یک آمپر کاهش دهد و از طرفی می تواند باعث ایزوله شدن شبکه های فشار قوی از سیستم های اندازه گیری و حفاظت باشد.

خرید ترانس جریان

ترانسفورمر جریان چه توانایی های دارد؟

تراسفورماتور های جریان می توانند بدون شکست عایقی یا ایجاد حرارت اضافی ولتاژ و جریان نامی را تحمل کنند. همچنین ترانس جریان  اندازه گیری، بایستی در حالت اضافه جریان مربوط به اتصال کوتاه شبکه، بطور ذاتی محدود نمایند تا آسیبی به دستگاه های اندازه گیری وارد نگردد. از طرفی هم ترانسفورماتور های جریان حفاظتی بایستی در حالت اضافه جریان در اثر بروز عیب در شبکه به دقت خوبی عمل تبدیل را انجام دهند.

ساختار ترانس جریان

یکی ازمهمترین موارد در ساختمان یک ترانس جریان، اختلاف ولتاژ خیلی زیاد بین اولیه و ثانویه می باشد زیرا ولتاژ اولیه همان ولتاژ نامی پست است، در حالیکه ولتاژ ثانویه خیلی پایین می باشد که با توجه به این مورد بایستی بین اولیه و ثانویه ایزولاسیون کافی وجود داشته باشد. ترانسفورماتور های جریان بر حسب نوع عایق بندی در انواع مختلف ساخته می شوند و عبارتند از:

 1. ترانس جریان هسته بالا
 2. ترانس جریان هسته پایین
 3. نوع بوشینگی
 4. نوع خشک با عایق رزینی
 5. نوع SF6
 6. نوع حلقوی
 7. نوع شمشی
 8. ترانس نوع روغنی با عایق کاغذ آغشته به روغن

ساختمان ترانس جریان

 • تشکیل شده از یک سیم پیچ اولیه
 • سیم پیچ ثانوی
 • هسته
 • ماده ایزوله کننده
 • مقره خارجی و بیرونی
 • ترمینال های فشار قوی
 • ترمینال های فشار ضعیف

تعاریف ترانس جریان

تعاریف ترانس جریان

جدول زیر مربوط به اختصارات و تعاریف ترانس جریان می باشد. در خرید ترانس میتوانید با توجه به تعاریف زیر، ترانس مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

تعاریف ترانس جریان
ردیف اصطلاح تعریف
۱ جریان نامی مقدار جریان های اولیه و ثانویه است که ترانس جریان بر اساس آن طراحی و ساخته شده است . جریانی که در حالت عادی از اولیه CT می گذرد می تواند تا ۱٫۲ برابر جریان نامی اولیه باشد.ولی بهتر است این جریان به جریان نامی اولیه CT نزدیک باشد.
۲ قدرت نامی

قدرت اسمی ترانس جریان مساوی حاصل ضرب جریان ثانویه اسمی و افت ولتاژ مدار خارجی ثانویه حاصل از این جریان می باشد. مقادیر استاندارد قدرت های اسمی عبارتند از:

۲٫۵ – ۵ – ۱۰ – ۱۵ – ۳۰ VA

که البته مقادیر بالاتر در ترانس ها قابل طراحی و استفاده نیز میباشد.

۳ Burden بردن عبارتست از مجموع کل امپدانسهای تجهیزات وصل شده به ثانویه CT (شامل دستگاه های اندازه گیری یا حفاظتی، کابلهای ارتباطی). مقدار بردن با ولت آمپر مشخص می گردد.
۴ نسبت تبدیل نامی نسبت جریان نامی اولیه CT به جریان نامی ثانویه آن
۵ جریان حرارتی عبارت است از مقدار جریانی که به اولیه ترانس جریان، به مدت یک ثانیه اعمال می شود و از نقطه نظر حرارتی مشکلی برای آن بوجود نمی آید.
۶ جریان دینامیکی حداکثر جریانی است که از اولیه CT می گذرد و از نقطه نظر نیروی مکانیکی اعمال شده، CTبا مشکل مواجه نخواهد شد.میزان این جریان معموالً ۵٫۲ برابر Ith می باشد.
۷ توان نامی میزان توانی است که یک CT در جریان و بردن نامی به مدار ثانویه تحویل می دهد.
۸ خطای نسبت تبدیل میزان انحراف جریان ثانویه از مقدار تئوری، به ازای یک جریان مشخص اولیه می باشد.
۹ خطای جابجایی فاز اختلاف فاز بین جریانهای اولیه و ثانویه یک ترانس جریان بر حسب رادیان می باشد. در صورتی که خطایی وجود نداشته باشد این مقدار برابر با صفر است.(نه ۱۸۰ درجه)
۱۰ خطای مرکب خطایی است که هم دامنه و هم فاز را تحت تاثیر قرار می دهد.
۱۱ نقطه اشباع نقطه ایست که در آن به ازای ۱۰% افزایش در ولتاژ ، جریان به اندازه ۵۰ %تغییرات داشته باشد.
۱۲ جریان حد دقت حداکثر جریانی که از نقطه نظر خطای مجاز (خطای مرکب) می توان به CT اعمال کرد را جریان حد دقت می گویند. به عبارت دیگر بالاترین حد جریان اولیه که با در نظر گرفتن خطای مرکب می تواند به ثانویه انتقال یابد.
۱۳ ضریب دقت نسبت جریان حد دقت اولیه به جریان نامی اولیه را گویند.
۱۴ ضریب ایمنی عبارتست از نرخ جریان اولیه محدود به جریان اولیه نامی.

ترانسفورمر جریان ct

انتخاب مناسب ترین ترانس جریان

با توجه به جدول مراحل انتخاب ترانس جریان می توانید یک انتخاب بدون نقص را داشته باشید.

راهنمای انتخاب ترانس جریان
مرحله نام مرحله توضیحات
۱ مشخص شدن مشخصات سیستم
 • ولتاژ حداکثر سیسم
 • فرکانس سیستم
 • جریان نامی موقعیت نصب ترانسفورماتور جریان با توجه به توسعه آینده
 • سطح اتصال کوتاه در موقعیت نصب ترانسفورماتور جریان
۲ مشخص شدن سیستم حفاظت و کنترل پست با توجه به اینکه کلاس دقت، توان خروجی، تعداد و نوع کورهای ترانسفورماتورهای جریان در ارتباط با سیستم حفاظت و کنترل پست مشخص میگردد. لذا ابتدا میبایست با محاسبات ترانسفورماتورهای جریان، اعداد مناسب را انتخاب نمود و سپس نسبت به سفارش، خرید و تامین این اقلام اقدام نمود.
۳ مشخص شدن مشخصات محیطی محل نصب
 • ارتفاع محل نصب از دریا
 • حداکثر درجه حرارت مطلق هوای محیط
 • حداقل درجه حرارت مطلق هوای محیط
 • سرعت باد
 • میزان رطوبت نسبی
 • شتاب زلزله
 • ضخامت یخ
 • میزان آلودگی
۴ تعیین پارامترها و مشخصات ترانسفورماتور جریان
 • نوع ترانسفورماتور جریان از نظر عایقی
 • نوع ترانسفورماتور جریان از نظر محل قرارگیری هسته ها
 • نوع ترانسفورماتور جریان از نظر تعداد تپ و نحوه تعویض تپ ها
 • نوع ترانسفورماتورهای جریان از نظر تعداد کورها
 • نوع هسته های ترانسفورماتور جریان (اندازهگیری یا حفاظتی)
 • فاصله خزشی مقره ترانسفورماتور جریان
 • استقامت مکانیکی مورد نیاز مقره ها و ترمینالهای فشار قوی ترانسفورماتور جریان
 • ولتاژ حداکثر
 • سطوح عایقی نامی
 • فرکانس نامی
 • جریان نامی اولیه
 • جریان نامی ثانویه
 • نسبت تبدیل نامی
 • جریان اتصال کوتاه حرارتی کم مدت نامی
 • جریان دینامیکی نامی
 • جریان دائمی حرارتی نامی
 • توان نامی خروجی
 • کلاس دقت

ترانس جریان هسته پایین و هسته بالا

در این قسمت به بررسی ترانس های جریان از لحاظ هسته می پردازیم. در ترانس های هسته بالا هادی اولیه آنها یک شمش مسی بوده که تلفات آن بسیار کم است، هسته این ترانس و سیچ پیچ ثانویه دور آن قرار گرفته شده است. عایق به کار رفته برای ترانس های هسته بالا روغنی می باشد.از ویژگی اصلی این ترانس ها می توان به عدم نیاز به سرویس و نگهداری، طراحی خوب و به کار بردن کمترین حجم روغن و استفاده در ولتاژ های کمتر به دلیل عدم استحکام در برابر زلزله اشاره کرد.

در مقابل ترانس های هسته پایین قرار دارد که قسمت اولیه این ترانس ها به صورت U شکل می باشد و قسمت ثانویه در قسمت پایین ترانس قرار دارد معمولا هم این ترانس ها از نوع روغنی می باشد. ویژگی بارز این نوع هم ابعاد کوچک، عدم نیاز به نگهداری و تعمیر و البته استحکام کافی در برابر زلزله است.

ترانس جریان هسته پایین و بالا

علت زمین کردن يك سمت CT در ثانويه

جهت جلوگيري از ظهور پتانسيل زياد نسبت به زمين در اثر القاء ولتاژهاي بالا (كه در پست وجود دارند)، لازم است كه مدارهاي ثانويه زمين شوند و طبيعي است که زمين شدن ثانويه ترانسفورماتور جريان فقط بايد در يك نقطه باشد، اگر چنانچه بيش از يك نقطه زمين شود، جريان‌هاي اتصالي با زمين و همينطور جريان‌هاي سرگردان پديد آمده در زمين پست (Stray Currents) بين اين نقاط، مسير تازه‌اي خواهند يافت و در مواردي باعث تحريك بي‌مورد رله خواهند شد.

همچنین بخوانید: فن تابلویی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *